โรงเรียนซับม่วงวิทยา

ชื่อโรงเรียน ซับม่วงวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคคลาน
เขต/อำเภอ ตาพระยา
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ submuang@gmail.com
เว็บไซต์ www.smw.ac.th