โรงเรียนทัพราชวิทยา

ชื่อโรงเรียน ทัพราชวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทัพราช
เขต/อำเภอ ตาพระยา
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ tupratwebmaster@yahoo.co.th.
เว็บไซต์ www.tuprach.ac.th