โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน คลองหาดพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองหาด
เขต/อำเภอ คลองหาด
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ Webmaster@khp.ac.th
เว็บไซต์ www.khp.ac.th