โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

ชื่อโรงเรียน ท่าเกษมพิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าเกษม
เขต/อำเภอ เมืองสระแก้ว
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ Thakasem@hotmail.com
เว็บไซต์ -