โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองแวง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองแวง
เขต/อำเภอ โคกสูง
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ chonnongweng@gmail.com
เว็บไซต์ -