โรงเรียนบ้านเขาดิน

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาดิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหว้า
เขต/อำเภอ เขาฉกรรจ์
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ bankhaodin136@gmail.com
เว็บไซต์ -