โรงเรียนกรุงไทย

ชื่อโรงเรียน กรุงไทย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ผ่านศึก
เขต/อำเภอ อรัญประเทศ
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ school_kt@hotmail.com
เว็บไซต์ -