โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ผ่านศึก
เขต/อำเภอ อรัญประเทศ
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ nonsawae@gmail.com
เว็บไซต์ -