โรงเรียนบ้านกุดหิน

ชื่อโรงเรียน บ้านกุดหิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองน้ำใส
เขต/อำเภอ อรัญประเทศ
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ thanakorn927@gmail.com
เว็บไซต์ -