โรงเรียนบ้านเขาจาน

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาจาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าเกวียน
เขต/อำเภอ วัฒนานคร
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ khaojan@gmail.com
เว็บไซต์ khaojanschool.ac.th