โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา

ชื่อโรงเรียน บ้านแก่งสะเดา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทุ่งมหาเจริญ
เขต/อำเภอ วังน้ำเย็น
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ kangsadao27010103@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.sk1edu.org/kangsadao/