โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านตาหลังใน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ตาหลังใน
เขต/อำเภอ วังน้ำเย็น
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ talangnai.school@hotmail.com
เว็บไซต์ www.talangnai.org