โรงเรียนทับทิมสยาม03

ชื่อโรงเรียน ทับทิมสยาม03
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทัพไทย
เขต/อำเภอ ตาพระยา
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -