โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย

ชื่อโรงเรียน บ้านแก้วเพชรพลอย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ตาพระยา
เขต/อำเภอ ตาพระยา
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ bankaew7@gmail.com
เว็บไซต์ bankaeo.skarea2.org/