โรงเรียนทับทิมสยาม05

ชื่อโรงเรียน ทับทิมสยาม05
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองไก่เถื่อน
เขต/อำเภอ คลองหาด
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -