โรงเรียนบ้านเขาดิน

ชื่อโรงเรียน บ้านเขาดิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองหาด
เขต/อำเภอ คลองหาด
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ khaowdinschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.kdkh.org