โรงเรียนเขาสิงโต

ชื่อโรงเรียน เขาสิงโต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านแก้ง
เขต/อำเภอ เมืองสระแก้ว
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ khaosingto@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.khaosingto.org/