โรงเรียนบ้านแก้ง

ชื่อโรงเรียน บ้านแก้ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านแก้ง
เขต/อำเภอ เมืองสระแก้ว
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ bankang1024@gmail.com
เว็บไซต์ www.bankaeng.com