โรงเรียนสาธิตปทุม

ชื่อโรงเรียน สาธิตปทุม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางคูวัด
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ sathitpathum99@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.sathitpathum.ac.th/