โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร

ชื่อโรงเรียน คอมมูนิต้า อินคอนโทร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลำไทร
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ cilamsai.school@yahoo.com
เว็บไซต์ -