โรงเรียนยุวบัณฑิต

ชื่อโรงเรียน ยุวบัณฑิต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลำลูกกา
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ yuwabhandid@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.yuwabhandid.com/