โรงเรียนนภสรณัฐนนท์

ชื่อโรงเรียน นภสรณัฐนนท์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล คลองสาม
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ napatsornnatthanon@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.napatsornnatthanon.ac.th/