โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา

ชื่อโรงเรียน จุฑารัตน์วิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงบอน
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ ju-55@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.jutarat.ac.th/