โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา

ชื่อโรงเรียน มูลนิธิภูมิตะวันวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลำไทร
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ Phumtawan999@yahoo.com
เว็บไซต์ -