โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง

ชื่อโรงเรียน เทคโนโลยีแหลมทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล บางหลวง
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ laemtech@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.laemtech.ac.th/