โรงเรียนวิภารัตน์

ชื่อโรงเรียน วิภารัตน์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กระแชง
เขต/อำเภอ สามโคก
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ wiparatschool57@gmail.com
เว็บไซต์ www.wiparatschool.ac.th