โรงเรียนระเบียบวิทยา

ชื่อโรงเรียน ระเบียบวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูคต
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ rabeib_school@hotmail.com
เว็บไซต์ http://thai-school.net/rabeib