โรงเรียนไกรลาศศึกษา

ชื่อโรงเรียน ไกรลาศศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูคต
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ krai_las@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.krailas.com/