โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ชื่อโรงเรียน พัฒนาวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูคต
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ pattanawittaya@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.pattanawittaya.com/