โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา

ชื่อโรงเรียน วงศ์ไพฑูรย์วิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงคำพร้อย
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ wongpaithoon@gmail.com
เว็บไซต์ -