โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา

ชื่อโรงเรียน ผ่องสุวรรณวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูคต
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ pongsuwanwittaya@live.com
เว็บไซต์ http://pongsuwan.org/