โรงเรียนศรีจิตรา

ชื่อโรงเรียน ศรีจิตรา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูคต
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ 63srichitra@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.facebook/ศรีจิตรา.com