โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา

ชื่อโรงเรียน เฟื่องฟ้าวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงคำพร้อย
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ fahyai001@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.ffw.ac.th/