โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ( บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา )

ชื่อโรงเรียน เตรียมบัณฑิต ( บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา )
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูคต
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -