โรงเรียนประสานมิตร

ชื่อโรงเรียน ประสานมิตร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูคต
เขต/อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ psms.ptt@gmail.c0m
เว็บไซต์ http://www.psm.ac.th/