โรงเรียนประชุมวิทยา

ชื่อโรงเรียน ประชุมวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ระแหง
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ prachumwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ www.prachumwittaya.com