โรงเรียนกันตวรรณ

ชื่อโรงเรียน กันตวรรณ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ่อเงิน
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ kumax2527@hotmail.com
เว็บไซต์ -