โรงเรียนธัญวิทย์

ชื่อโรงเรียน ธัญวิทย์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ประชาธิปัตย์
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ tothunyawit@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.thunyawit.com/