โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

ชื่อโรงเรียน บริบูรณ์ศิลป์รังสิต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ประชาธิปัตย์
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ northerdam@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.boriboonsil.ac.th/