โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ

ชื่อโรงเรียน ทิพพากรวิทยาการ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ประชาธิปัตย์
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ tu-2551@windowslive.com
เว็บไซต์ http://www.tippakornschool.ac.th/