โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา

ชื่อโรงเรียน แก้วสว่างวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ประชาธิปัตย์
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ kswschool2523@gmail.com
เว็บไซต์ -