โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต

ชื่อโรงเรียน รัตนโกสินทร์-รังสิต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ประชาธิปัตย์
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ www.rrsschool@gmail.com
เว็บไซต์ -