โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์

ชื่อโรงเรียน ปิยวัฒนศาสตร์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลำผักกูด
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ piyawatschool@gmail.com
เว็บไซต์ piyawatschool@gmail.com