โรงเรียนทวิวิชช์

ชื่อโรงเรียน ทวิวิชช์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ Thawiwitl@hotmail.co.th
เว็บไซต์ https://www.sites.google.com/site/thawiwit2556