โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก

ชื่อโรงเรียน เซนต์โยเซฟเมืองเอก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หลักหก
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ sjm_997@hotmail.com
เว็บไซต์ -