โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

ชื่อโรงเรียน พระแม่มารีอุปถัมภ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บางเดื่อ
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ phramaemaree@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.mr.ac.th/