โรงเรียนบ้านพลอย

ชื่อโรงเรียน บ้านพลอย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หลักหก
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ office@baanploy.ac.th
เว็บไซต์ http://www.baanploy.ac.th/