โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา

ชื่อโรงเรียน บ้านใหม่วัฒนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล บ้านใหม่
เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ info@banmaiwattana.ac.th
เว็บไซต์ http://www.banmaiwattana.ac.th/