UploadImage

สิงห์บุรี

บริษัท กฤษนรา แลนด์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมา
บริษัท การุณ บราเธอร์ส จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
บริษัท การุณฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด ทำฟาร์มเลี้ยงสุกร
บริษัท กิตติธนพัฒน์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ประกอบกิจการค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น
บริษัท กิติไพศาลค้าวัสดุก่อสร้าง 2535 จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ก๊าซ เอ บี ซี (2003) จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท คริสตอลลิน จำกัด บริษัทจำกัด สี,สุขภัณฑ์
บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายหนังสือ เครื่องเขียนและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
บริษัท คลาส เทค จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
บริษัท ควอลิตี้ รีอินฟอร์ซ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทไฟเบอร์ รับจ้างขัด อบสี ทำสี ชิ้นส่วนไฟเบอร์รถยนต์ (ขายปลีก)
บริษัท คอมพลีท ซัพพลายส์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้าเพื่อการเกษตร
บริษัท คาเธ่ย์แลนด์ จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท คุณประทีป ฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด ค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
บริษัท จักรพงษ์เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรม
บริษัท จิระชัยคอมพิวเตอร์ แอนด์คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
บริษัท ชลธิชา-พินิจ สิงห์บุรี จำกัด บริษัทจำกัด เป็นตัวแทนให้คำปรึกษาและฝึกอบรม
บริษัท ชัยนาคินทร์ จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจำหน่ายส่ง-ปลีก สินค้าที่ระลึก ของขวัญและน้ำมันหอมระเหย อื่นๆ
บริษัท ชัยนาททัวร์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการขนส่งโดยสาร
บริษัท ชาญประภาวัสดุก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ชิป แอพพลิเคชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบกลไก
บริษัท ชื่นพัฒนา จำกัด บริษัทจำกัด สถานที่อยู่อาศัยอื่นๆ
บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทมหาชน ตู้ทำความเย็น ตู้แช่แข็ง
บริษัท ซินฮั๊วอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด นำเข้า ส่งออก ค้าส่ง ค้าปลีก ผลิตกระเป๋าและผลิตภัณ ฑ์สำหรับเด็ก
บริษัท ซี.ที.อาร์.ที่ดินและการเคหะ จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ซูซูกิคันชิ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องเสียงประเภทของผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
บริษัท ดับเบิ้ลเคโปรดักส์ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ดัส ฟอว์เซ็ท(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีก ขายส่ง นำเข้าและส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เครื่องสุขภัณฑ์ทุกประเภท
บริษัท ตระกูลทองบุญเจริญ จำกัด บริษัทจำกัด บริการด้านระบบไฟฟ้าและบริการรับเงินค่ากระแสไฟฟ้า
บริษัท ตลาดสดเมืองพรหมบุรี จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงสี โรงงานน้ำตาล
บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ ฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์
บริษัท ทรานสมิทธ์ จำกัด บริษัทจำกัด บริการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
บริษัท ทริเปิลเอ เอ็กพอร์ท จำกัด บริษัทจำกัด ขายสินค้า OTOP ประเภท เทียนหอม เชิงเทียน
บริษัท ทับยา พัฒนา จำกัด บริษัทจำกัด ขายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ที แอนด์ ซี วู้ด ดีไซน์ จำกัด บริษัทจำกัด เฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนจากไม้ยางพารา
บริษัท ที โอ ที ไมโคร ซีสเต็มส์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีกเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์
บริษัท ทีปต์กิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
บริษัท ทีอาร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าส่งกระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน ประกอบกิจการค้
บริษัท ธนคอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท ธนมิตร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทจำกัด กิจการโรงแรม
บริษัท ธัญชนกหนึ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ไม่ได้ดำเนินกิจการ
บริษัท นทีประกอบกิจ จำกัด บริษัทจำกัด ตัวแทนประกันชีวิต
บริษัท นฤพรรณ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายยาคูลท์
บริษัท นัฐพงค์ ฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย
บริษัท นำชัยข้าวไทย จำกัด บริษัทจำกัด ส่งออกข้าว
บริษัท นิมบัส อะกริเทรด จำกัด บริษัทจำกัด ค้าข้าวบรรจุเสร็จ
บริษัท บริสุทธิ์คอนสตรัคชั่น 86 จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
บริษัท บางระจัน อินดัสเทรียล เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายส่ง ขายปลีกอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย รับจ้างต่อตัวถังรถ
บริษัท บางระจัน เพาว์เวอร์ จำกัด บริษัทจำกัด โรงสี
บริษัท บี.เอ็ม.กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำดื่ม,น้ำแร่
บริษัท บุดดาสากลการโยธา จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท บ้านจ่า พาร์ค จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา สนับสนุน เรื่องการพัฒนา การปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
บริษัท ประชาวัฒน์ลิสซิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ขายรถจักรยานยนต์ ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
บริษัท ปาริสา อินดัสตรีส์ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบของเครื่องแต่งกาย
บริษัท ปิ่นทองนำโชค (2548) จำกัด บริษัทจำกัด ขนส่ง
บริษัท ปโยสินพันธมิตรร่วมค้า จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายนม ยู.เอช.ที
บริษัท พรหมบุรี เซฟตี้การ์ด จำกัด บริษัทจำกัด รักษาความปลอดภัย
บริษัท พรเพิ่มทรัพย์ จำกัด บริษัทจำกัด ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
บริษัท พาราไดซ์ โปรดักซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์โดยสื่อทุกชนิด
บริษัท พาลินแกรนิตและหินอ่อน (1993) จำกัด บริษัทจำกัด ทำแร่ หินอ่อน แกรนิต
บริษัท พีเวค จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนนและงานก่อสร้างอื่นๆ
บริษัท ฟอร์จูน ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าโกดังคลังเก็บสินค้า
บริษัท มงคลพรฟาร์ม จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตปุ๋ย
บริษัท มิตซูสิงห์บุรี จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ ศูนย์บริการ
บริษัท ยูทิลิติส์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โกลฟ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายถุงมือยาง
บริษัท รุ่งสุข ขนส่ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการ ค้าขนส่งทั่วไป (ทางบก)
บริษัท ล้อมรักธัญญา จำกัด บริษัทจำกัด โรงสี
บริษัท วี.ซี.ชูส์ จำกัด บริษัทจำกัด โรงงานผลิตรองเท้า
บริษัท วู๊ด แอนด์ เซรามิคสิงห์บุรี จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ,กระเบื้อง ,สุขภัณฑ์
บริษัท ศรีตรัง โอ.เอ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซ่อมบำรุง
บริษัท ศักดาคอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์
บริษัท ศักดาเทเลคอม สิงห์บุรี จำกัด บริษัทจำกัด โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์
บริษัท ส.ทวีพงษ์ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้าง ถม ดิน หิน ทราย
บริษัท ส.วิริยะทรานสปอร์ต จำกัด บริษัทจำกัด บริการขนรถส่งโดยสาร
บริษัท สมุทรวานิช อุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด รับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
บริษัท สยามนิสสันสิงห์บุรี จำกัด บริษัทจำกัด ขายรถยนต์,ฯลฯ,ขายอะไหล่รถยนต์ ซ่อมรถยนต์
บริษัท สยามโฮป อุตสาหกรรม จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตกระเป๋าชนิดต่างๆเพื่อการส่งออก
บริษัท สวีทมีทส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าปลีกผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่
บริษัท สหอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ จำหน่ายรถจักรยานยนต์เก่าและรถยนต์เก่า
บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด บริษัทมหาชน ไม้พื้นสำเร็จรูป
บริษัท สิงห์บุรี ลิสซิ่ง (1999) จำกัด บริษัทจำกัด รับจัดไฟแนนซ์
บริษัท สิงห์บุรี อีซูซุ เซลส์ จำกัด บริษัทจำกัด การขายปลีกยานยนต์
บริษัท สิงห์บุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายรถยนต์
บริษัท สิงห์บุรี เคเบิ้ล ที.วี. จำกัด บริษัทจำกัด บริการเคเบิ้ลทีวี
บริษัท สิงห์บุรี เวิลด์แก๊ส จำกัด บริษัทจำกัด ขายแก๊สและรับจ้างอัดบรรจุแก๊ส
บริษัท สิงห์บุรี โพลทรี จำกัด บริษัทจำกัด เลี้ยงไก่
บริษัท สิงห์บุรีคราฟท์ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างถักวิกผม รับจ้างทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวิกผม
บริษัท สิงห์บุรีซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด บริษัทจำกัด จัดยามรักษาความปลอดภัย
บริษัท สิงห์บุรีบิสิเนส จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อ ขาย ให้เช่าซื้อซึ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์
บริษัท สิงห์บุรีประเมินคุณภาพการศึกษา 2001 จำกัด บริษัทจำกัด ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
บริษัท สิงห์บุรีอินเตอร์ทัวร์ จำกัด บริษัทจำกัด รับจัดทัวร์ท่องเที่ยว
บริษัท สิงห์บุรีอุตสาหกรรมแก๊ส จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายแก๊ส
บริษัท สิงห์บุรีเมืองใหม่ จำกัด บริษัทจำกัด ตัวแทนและนายหน้าจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท สิงห์บุรีเมืองใหม่ปิโตรเลียม จำกัด บริษัทจำกัด มินิมาร์ท
บริษัท สิงห์บุรีเวชชการ จำกัด บริษัทจำกัด ผู้ให้บริการรักษาพยาบาล
บริษัท สิงห์พันธ์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
บริษัท สิงห์รักษาความปลอดภัยและคลีนนิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการความปลอดภัยให้กับบุคคล อาคารและสถานที่
บริษัท สิงห์เสริมสุข จำกัด บริษัทจำกัด โรงแรม
บริษัท สุกมลเทรดดิ้ง (1993) จำกัด บริษัทจำกัด สินค้าอุปโภคบริโภค