UploadImage

ภูเก็ต

บริษัท กฤษณา เอ็กซ์คลูซิฟ โฮม จำกัด บริษัทจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท คอปป์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าผ้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย และสินค้าที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ประ
บริษัท จอยอัสเนส เพลส จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
บริษัท ซันเพาเวอร์แทรเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด บริษัทจำกัด จองห้อง-ตั๋ว
บริษัท ซิลเวอร์ บีช จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าทรัพย์สิน
บริษัท บลู วอเตอร์ แอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับนายหน้าและตัวแทน ให้บริการ รับขนส่งในราชอาณาจักรโดยอากาศยาน
บริษัท บีซี กอล์ฟ รีสอร์ท เมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด บริหารแผนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
บริษัท บ้าน ขนุน จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท บ้านสวรรค์ภูเก็ต จำกัด บริษัทจำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท บ้านเข็มหลวง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้คำปรึกษาแก่กิจการด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกิจกา
บริษัท ฟีลิกซ์ - ประทิน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าที่ดิน
บริษัท ภูเก็ตจุฬาเจริญ จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อ-ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ยะนุ้ย รีสอร์ท จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ลันตา แลนด์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อที่ดินเพื่อแบ่งขาย
บริษัท ลา เพียชเซทต้า จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท วอเตอร์ เวิร์คส์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด บริษัทจำกัด การขายส่งเครื่องกีฬา เกม และของเล่น
บริษัท ศุภางค์ภูมิ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงแรม ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบกิจการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ย
บริษัท สกินโทโลจีสต์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับการ บำรุงผิวพรรณ ร่างกายตลอดจนร
บริษัท สคูบา เอ็กพลอเรอ จำกัด บริษัทจำกัด การทัศนาจร(ทางบก)นำเที่ยว
บริษัท สยาม ดีบี เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกผ้าทุกประเภท ผ้าไหม ผ้าฝ้าย
บริษัท สยาม เฟิร์ส มีเดีย จำกัด บริษัทจำกัด บริการสื่อโฆษณา
บริษัท สแกนดิเนเวี่ยน บอยเลอย์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เครื่องต้มน้ำ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่ง
บริษัท อัลฟ่า 15 จำกัด บริษัทจำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อาริมาน่า จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงแรม (ห้องพัก)
บริษัท อาร์.ซี บังกาโลว์ จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการห้องพัก
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง เมนเนจเมนท์ จำกัด บริษัทจำกัด บริหารจัดการโครงการเพื่อที่อยู่อาศัย รับเหมาก่อสร้างและบริการให้คำปรึกษา
บริษัท อี โคเน็ต เอเชีย จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา
บริษัท เกร็นน่า เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ภัตตาคาร ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เค แอนด์ บี อันดามัน ซี จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เน็ดไทย โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เรียนเพ็ญ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม,บริการห้องพัก
บริษัท เอดิคอน รีนิวเอเบิล เอนเนอจี จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน ประกอบกิจการการก่อสร้างส่วนตัวและสาธารณะ
บริษัท เอบิก ไซเบอร์ ซิตี้ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายและบริการซ่อมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป
บริษัท แฟร์เวย์ โกรฟ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท แอลโออาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการซื้อ จัดหา เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการโดยประการอื่นซึ่งสิ
บริษัท โมเดอร์น เอสซีอี คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้าง
บริษัท โสมเกาหลี จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
บริษัท ไทย-มาส โกโก้ จำกัด บริษัทจำกัด กิจการด้านการเกษตร
บริษัท ไอ.ที.เอส อินสเป็คชั่น แอนด์ เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท (ไทย) 7 จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุงใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สิน
บริษัท 131 บ้านเรา จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าที่พักอาศัย
บริษัท 151 จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าห้องพัก จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท 173 ทราเวล แอนด์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศและบริการนำเที่ยว
บริษัท 18 เค จิวเวลรี่ จำกัด บริษัทจำกัด ค้าอัญมณี
บริษัท 2 เคอาร์ จำกัด บริษัทจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท 2 เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการประเภทนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ซึ่งสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง
บริษัท 2005 รีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริษัท 2020 วิชั่น กรุ๊ป จำกัด บริษัทจำกัด บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการทางธุรกิจ การเงิน การบริหารงานให้กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
บริษัท 21 ภูเก็ต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคารและขายวัสดุก่อสร้าง
บริษัท 21 เฟิร์ส เซ็นจูรี่ มีเดีย จำกัด บริษัทจำกัด ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านธุรกิจ
บริษัท 3 ป. ไทยน้ำแข็ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าและผลิตน้ำแข็ง น้ำดื่ม
บริษัท 3 เชฟส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการขายอาหาร เครื่องดื่ม ประกอบกิจการให้บริการห้องพัก
บริษัท 32 รุ่งเรือง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ บ้าน และที่ดิน พร้อมทั้งจัดซื้อแล้วแบ่งแยกไว้ขายเป็นสัดส่วน ประกอบการ
บริษัท 333น. จำกัด บริษัทจำกัด รักษาความปลอดภัย ค่าขนถ่ายสินค้า
บริษัท 38 ก่อสร้าง จำกัด บริษัทจำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
บริษัท 39 คอนสตรัคชั่น แมนเนจเมนต์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท 39 เปเปอร์ จำกัด บริษัทจำกัด ขายปลีกกระดาษ
บริษัท 3จี ลาเท็กซ์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องนอนยางพารา
บริษัท 4 ยู ออพทิค จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจแว่นตา
บริษัท 4-จูน บิสซิเนส คอนซัลทิง จำกัด บริษัทจำกัด ให้บริการปรึกษาด้านการลงทุน
บริษัท 541 คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิสิเนส จำกัด บริษัทจำกัด ไม่ได้ประกอบกิจการ
บริษัท 69 เควี. (ภูเก็ต) จำกัด บริษัทจำกัด การติดตั้งสาธารณูปโภค
บริษัท 7 ราวิน สตูดิโอ จำกัด บริษัทจำกัด การให้คำปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
บริษัท 7 เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส จำกัด บริษัทจำกัด กำจัดปลวกและแมลง
บริษัท 71020 แอนติลเลส โทรปิค แทททู จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับทำรอยสักบนผิวหนัง และรับฝึกสอนการทำรอยสักบนผิวหนัง
บริษัท 9 ดี สถาปนิก จำกัด บริษัทจำกัด บริการด้านธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัท 999 ปีเตอร์ เกสท์เฮ้าส์ จำกัด บริษัทจำกัด สถานที่อยู่อาศัยอื่นๆ
บริษัท กช และ ก้อง จำกัด บริษัทจำกัด การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท กบ แอนด์ เคล้าส์ จำกัด บริษัทจำกัด มีบ้านพักให้เช่า
บริษัท กมลา คอนซัลแทนซี จำกัด บริษัทจำกัด ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนระบบควบคุมภายใน
บริษัท กมลา คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
บริษัท กมลา คอมเมอร์เชียล เฮาส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ เช่า ให้เช่า ที่ดิน อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์
บริษัท กมลา ซันไรซ์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท กมลา ดรีมส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้บริการห้องพัก
บริษัท กมลา ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการบริหารโครงการให้แก่ลูกค้าในโครงการของกิจการในเครือ
บริษัท กมลา บอส เทเลอร์ จำกัด บริษัทจำกัด รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า
บริษัท กมลา บาย ดีไซน์ จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
บริษัท กมลา บีช พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรม
บริษัท กมลา บีชอินน์ จำกัด บริษัทจำกัด ธุรกิจโรงแรม จำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม
บริษัท กมลา พาราไดซ์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการซื้อมาขายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนพัฒนาที่ดิน และขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
บริษัท กมลา ฟอลส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน
บริษัท กมลา ภูเขาทอง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงแรม และภัตตาคาร
บริษัท กมลา ลัคกี้ แลนด์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท กมลา ลีฟวิ่ง จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง แลกเปลี่ยนหรือจัดหาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ
บริษัท กมลา วิลล่า จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าบ้าน
บริษัท กมลา วีแอกกี จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทุกชนิด
บริษัท กมลา สปริงส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกบอกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เช่น อาคาร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ฯ
บริษัท กมลา ออร์คิด เอสเตท จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
บริษัท กมลา ฮิลส์ แมนเนจเมนท์ จำกัด บริษัทจำกัด ตัวแทนในการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง โครงการ กมลา ฮิลส์
บริษัท กมลา เด็นซู จำกัด บริษัทจำกัด จัดสรรที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
บริษัท กมลา เทเลอร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายและบริการตัดเย็บเสื้อผ้า
บริษัท กมลา เทเลอร์ เฮ้าส์ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า
บริษัท กมลา เม้าท์เทิน วิว วิลล่า จำกัด บริษัทจำกัด ให้เช่าบ้านและเฟอร์นิเจอร์
บริษัท กมลา เรียลตี้ จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
บริษัท กมลา เวนเจอร์ จำกัด บริษัทจำกัด สถานที่อยู่อาศัยอื่นๆ
บริษัท กมลา เอสเตท เอเจนซี่ จำกัด บริษัทจำกัด นำเที่ยว
บริษัท กมลา แกรนด์วิว จำกัด บริษัทจำกัด การซื้อขายที่ดิน
บริษัท กมลา โอเอซิส จำกัด บริษัทจำกัด ซื้อขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท กมลา ไดฟ์ เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทจำกัด จำหน่ายอุปกรณ์ดำน้ำ,ขายทัวร์
บริษัท กมลา ไทย สไตล์ อพาร์ทเม้นต์ จำกัด บริษัทจำกัด สถานที่อยู่อาศัยอื่นๆ